Regulamin bonów upominkowych

Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych

Definicje:
Bon upominkowy, zwany dalej Bonem – bon na określoną usługę, pakiet usług lub określoną kwotę,
nabywany przez Klienta Salonu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną
Salon – AESTHETIC IDEALE Izabela Nerć ul. Wyzwolenia 119/2, 71-432 Szczecin NIP: 8511620759 tel. 884666438
Obdarowany – osoba realizująca Bon
Zamawiający – osoba kupująca Bon

Bony upoważniają do skorzystania z usług zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem Imienia i Nazwiska Osoby obdarowanej pod numerem telefonu 884666438 bądź osobiście w Salonie

Bon należy okazać przed skorzystaniem z usługi

Bon na określoną datę do jakiej powinien zostać zrealizowany od momentu jego nabycia. Data znajduje się na bonie. W wyjątkowych sytuacjach ważności Bonu może zostać przedłużona. Każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Salon.
Bony nie podlegają wymianie na gotówkę. W wyjątkowych sytuacjach bony imienne mogą zostać wykorzystane przez inną osobą niż wskazaną na bonie.

Bony zakupione na miejscu w Salonie nie podlegają zwrotowi. Mogą zostać wymieniona na inną usługę.

Klient, który zakupił bon na odległość, poza lokalem (telefonicznie, mailowo, poprzez social media Salonu – w formie cyfrowej lub z wysyłką pod podany adres) ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu bonu w ciągu kolejnych 14 dni na adres Salonu. Po otrzymaniu zwrotu, Salon zwróci Klientowi równowartość bonu wraz z kosztami przesyłki zwrotnej w ciągu 14 dni na podane przez Klienta dane do zwrotu. Klient decydujący się na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, powinien powiadomić o tym Salon telefonicznie lub mailowo przed upływem 14 dni od dnia zapłaty za zamówiony bon. W przypadku gdy klient nie powiadomi Salonu o odstąpieniu od umowy w wyznaczonym terminie, utraci możliwość zwrotu bonu.

Klient dokonający zakupu bonu na odległość, na krócej niż 14 dni przed realizacją usługi a tym samym przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, rozumie i zgadza się, na utratę prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
W przypadku, gdy wartość wybranej przez Obdarowanego usługi jest niższa niż wartość Bonu, Salon nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości. Obdarowany może wykorzystać pozostałą różnicę na poczet rezerwacji kolejnej usługi.
W przypadku, gdy wartość wybranej przez Obdarowanego usługi przekroczy wartość Bonu, Obdarowany zobowiązuje się dopłacić różnicę.

Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Salonie.

Bon może zostać zrealizowany podczas jednej lub kilku (w przypadku pakietu) wizyt w Salonie.

Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w Salonie, w którym został nabyty.

W przypadku nieodwołania lub nieprzełożenia zarezerwowanej wizyty przed zaplanowanym terminem usługi i niepojawieniu się w umówionym terminie z bonu potrącana jest wartość 50 zł.

W przypadku zmiany cennika usług po zakupie Bonu – Bon na określoną kwotę będzie realizowany zgodnie z czasem rezerwacji terminu usługi. Bon na określoną usługę lub pakiet usług będzie realizowany zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w dniu zakupu Bonu.

Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu i decyzji Salonu.

Wszelkie reklamacje związane z realizacją Bonów należy składać drogą pisemną na adres Salonu lub adres e-mail: nerc.izabela@gmail.com.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji

W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Salon lub będą one regulowane kodeksem cywilnym.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów oraz integralną część Regulaminu Świadczenia Usług. Zamawiający oraz Obdarowany są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz z treścią Regulaminu Świadczenia Usług.

Wszystkie Regulaminy dostępne są na recepcji Salonu oraz również każdorazowo do wglądu na życzenie klienta.

Aesthetic Ideale

Umów się na konsultację z ekspertem

Wystarczy, że klikniesz przycisk poniżej!

Salon kosmetologii i medycyny estetycznej

Kontakt

Wykonanie strony: Patryk Rogalski © 2023